top of page

Kunstavgift og merverdiavgift på kunst

Kunstavgift

Galleri H2 følger krav til innsamling og innbetaling av BKH-avgift.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal ifølge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over kr 2.000 pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge.

 

Merverdiavgift på kunst

På kunst som ikke omsettes i opphavsmannens eget navn (kunstnerens) er det merverdiavgift. Denne blir automatisk beregnet og inkludert i ordrebeløpet når du handler. Avgiften beregnes etter avansemetoden jmf. merverdiavgiftsloven § 4-5. Dette avgiftsbeløpet er ikke fradragsberettiget som inngående avgift jmf. forskrift om bokføring § 8-10-4, og spesifiseres da heller ikke på ordre/faktura. For annen merverdiavgiftspliktig omsetning, pålegges merverdiavgift.

For omsetning av kunstverk fra kunstneren selv og omsetning av kunstverk ved mellommann i kunstnerens navn er det unntak for merverdiavgift.

Galleri H2 omsetter kunst som mellommann for kunstnere, altså i opphavsmannens (kunstnerens) navn og for opphavsmannens (kunstnerens) regning. Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4)

Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn. For deg som kunde betyr dette at du handler av kunstneren (opphavsmannen), som da er å anse som kontraktsmotpart, med Galleri H2 som mellommann. Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er opphavsmannens (kunstnerens) ansvar.

bottom of page