top of page
21.01.089 Tåkemorgen.jpg
21.01.091 Svanekos.jpg

Bingen lenser - en kulturskatt i et fantastisk fuglerikt område.

Hammern og Bingen lenser

Historien preger området ved Hammeren i Sørum med de 51 gjenstående lensekarene ute i elva. Området har mer å by på og kan vise til et svært rikt fugleliv, særlig i vår- og høst-trekkene av vadefugl. I samme område er "Stokkebåten" funnet, en flere tusen år gammel båt, som vitner om gammel bosetning i området.

For meg er området et yndet fotosted, da det byr på så store variasjoner gjennom året. Om våren og høsten kommer fuglene trekkende og skaper et yrende liv. Ofte flere hundre i flokker. Om vinteren oser elva av kulde og skaper en magisk stemning i morgenlyset.

19.01.25 Elvetåke.jpg

Bingen lenser

Den korte historien

I århundre har Glomma vært en viktig transportåre for tømmer. Med sikkerhet kan man fastslå at lensene i Sørum har en historie tilbake til 1500-tallet, og med noe større usikkerhet så langt tilbake som til 1300.

Det brede og grunne elveløpet ved Hammern ble benyttet til å holde tilbake tømmeret før det ble ført videre til sagbrukene rundt Øyern i passe mengder.

Fløtinga i Glomma ble avsluttet i 1985.

19-WEB CamargeKart.JPG
19-WEB HammernKart.JPG
19.01.024 Foggy river.jpg

Bingen lenser
- et historisk kulturminne

 

Igjen står det 51 lensekar som vitner til en svunnen tid med fløting i Glomma gjennom Sørum. 

bottom of page