top of page
22-04 Orrekamp.jpg
20.01.064 Havørn i flukt.jpg

Fuglefotografering
     - vanskelig og fantastisk

De ulike fugleartene krever helt ulik tilnærming. Les mer om hvordan H2 går frem for å lykkes med å fotografere fugl.

Fotografering av fugler

Det handler ikke bare om å komme nærmest mulig. Slående bilder har oftest også med seg ytterligere kvaliteter som komposisjon, lys og miljø. Gode bilder krever stadig mer, og ofte er det actionbilder med mye fart som fremstår som spektakulære.

For å lykkes må man ha god kjennskap til habitatene som de ulike fuglene holder til i. Som naturfotograf lider jeg av samme sykdom som de fleste likesinnede, og det er interessen for rovfugl. Det løfter nivået i forberedelser ytterligere noen hakk, og fuglene er kjent for å være svært vare.

Ved fotografering av ugle, brukes mye tid på å etablere kunstige reir og boplasser, som sikrer hekking. Sikker fugl i området er helt nødvendig for å bruke tid på å vente i nærområdet. Svært sjelden lykkes man å få de gode bildene på «tur i skogen».

Selv med gode forberedelser er de gode bildene sjeldne, og samarbeid med andre naturfotografer gjør det lettere å lykkes.

_DSC8019.jpg

Utstyret som brukes

Godt utstyr er en nødvendighet for å lykkes

Fotoutstyret har i større grad enn ved fotografering av andre dyr en betydning for resultatet. Fuglene er små, ofte på lang avstand og i flukt, og krever et kamera og obektiv til det fulle.

 

Man kommer likevel ikke bort fra at gode forberedelser er viktig, selv om dette er veldig ulikt mello artene. De lokale fuglene er som regel greie å komme på hold av, men rovfugler har syn og evner som gjør at de er svært krevende å komme på fotoavstand av.

_DSC7113.jpg
19-WEB CamargeKart.JPG
Worldmap bw.JPG

Verden er mulighetene
- men mye gjenstår å fotografere

 

_DSC8039.jpg

Rype
- fjellfuglen fremfor noen

 

Fra tid til annen kommer man over fugl på kort avstand i helt åpent landskap, som i denne situasjonen. Rypekullet var rett i nærheten, og jeg trakk meg rolig bort fra området.

bottom of page