top of page

Reklamasjon, feil og mangler på vare

Reklamasjon

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Har du ytterligere spørsmål om reklamasjoner kan du kontakte kundeservice på post@gallerih2.no.

 

Gjennomføring av retur / utfylling av returskjema

1. Kontakt Galleri H2 om feil og mangel ved varen.

2. Vi sender returskjema eller du laster det ned - RETURSKJEMA.

3. Fyll inn fullstendig forespurt informasjon i skjema.

4. Pakk inn vare i original emballasje eller tilsvarende - Legg utfylt returskjema og skademelding med i forpakningen.

5. Skriv oppgitt returadresse på emballasje eller på forsendelseslapp hos Posten.

6. Send varen i retur som sporet postpakke (IKKE bruk rekommandert eller postoppkrav ved retur) - returporto skal ved forsendelse dekkes av deg som kunde.- porto refunderes om reklamasjonen er rettmessig.

7. Sendt melding til post@gallerih2.no om at du har sendt vare i retur - oppgi gjerne sporingsinformasjon på pakken.

Om skadet vare

Dersom grunnen til retur er skade på vare, må du huske å legge ved skademelding utfylt av posten eller budfirma. Returner varen til oss i original emballasje sammen med returseddel. Se returinformasjon på skjemaet.

Galleri H2

bottom of page