top of page

Slik går du frem for å reprodusere din kunst

  1. Du kontakter Galleri H2 via kontaktskjema på nettsiden, eller e-post: post@gallerih2.no og forteller oss at du ønsker hjelp til reproduksjon eller print.

  2. Som svar på din henvendelse sender Galleri H2 deg en e-post med et kort skjema for utfylling angående original og valg for reproduksjonen. Skjemaet sendes til post@gallerih2.no.

  3. Når Galleri H2 har mottatt utfylt skjema, mottar du et pristilbud. Tilbudet er bindende for Galleri H2 i 14. dager. Er ikke tilbudet godtatt innen den tid, må nytt tilbud gis.

  4. Om du godtar pristilbudet, sender du oss svar på dette på post@gallerih2.no.

  5. Galleri H2 sender deg så en bekreftelse med tid for levering.

  6. Du leverer original til Galleri H2.

  7. Galleri H2 orienterer om når jobben skal gjøres, og du kan få anledning til å overvære prosessen.

  8. Galleri H2 leverer reproduksjonene med sertifikater etter avtale.

  9. Du mottar faktura for jobben sammen med reproduksjonene, eller betaler ved levering hos Galleri H2.

Fargerike penner
bottom of page